Vi arbejder ud fra det etiske mindset: &Prime;Think Evil, <br/>do Good&Prime;

Vi arbejder ud fra det etiske mindset: ″Think Evil,
do Good″

Trusselsoverblik

Kvasir hjælper din virksomhed med at udarbejde et samlet overblik over de IT-trusler, din virksomheden står overfor. Med overblikket følger også en afdækning af risici og et forslag til, hvordan områderne kan udbedres. Øvelsen vil udmønte sig i en samlet ekspertvurdering af, hvor din virksomhed får mest sikkerhed for pengene.

Forretningsindsigt

Med udgangspunkt i de kritiske forretningsprocesser analyserer vi de potentielle angrebsflader, der kan give mulighed for blokering af arbejde eller manipulation af informationer. Herefter sammenholder vi truslerne med en vurdering af den potentielle skade. Denne indledende del af trusselsoverblikket danner grundlag for en return-of-investment vurdering.

Teknisk gennemgang

Sammen med din virksomheds IT-afdeling udarbejder vi et systemoverblik, der efterfølgende anvendes til at etablere scope for eventuelle penetrationstests. Vi gennemgår eksisterende sikkerhedstiltag med henblik på at danne et overblik over de mest sandsynlige angrebsvinkler og deres relative forsvar.

Sikkerhedsprocesser

Vi skaber overblik over omfanget af de eksisterende processer og beredskabsplaner i forhold til sikkerhedshændelser. Dette holdes op mod best-practices på området.