Vi arbejder ud fra det etiske mindset: &Prime;Think Evil, <br/>do Good&Prime;

Vi arbejder ud fra det etiske mindset: ″Think Evil,
do Good″

Trusselsoverblik

Få et samlet overblik over sikkerhedsricisi, der ud fra det aktuelle trusselsbillede, beskriver jeres systemer og giver en risikovurdering. I den medfølgende rapport vil sårbarheder og uhensigtsmæssigheder blive præsenteret, med henblik på at etablere specifikke sikringstiltag.

Forretningsindsigt

Med forretninsgsindsigt og forståelse for jeres kritiske forretningsprocesser, arbejder Kvasir med et fokus på netop de trusler, der gør sig gældende for jeres forretning. Dette strækker sig både over tekniske trusler som ransomware, til forretningsmæssige problemstillinger, der kan give konkurrenter adgang til kundepriser og rabatter. Kvasir synliggør også hvilke sårbarheder, der har den største sandsynlighed for at resultere i dårlig omtale og skade på virksomhedens brand.

Compliance

Trusselsoverblikket inkluderer også en compliance vurdering, der tager udgangspunkt i jeres virskomheds compliance mål. Både i forhold til gældende lovgivning som GDPR, men også andre erklæringer og certificeringer som ISAE-3000, ISAE-3402 eller ISO 2700x. Kvasir arbejder med compliance ud fra en teknisk vinkel, der hjælper os med at være løsningsorienteret. Dette er en styrke for blandt andet GDPR evalueringer, hvor mange af Datatilsynets kritiske udtagelser har været centreret omkring de tekniske fejl og mangler, som eksisterer i ældre systemer og ikke kun i procedurer og dokumenter. Den tekniske side at compliance er en essentiel del af processen, og den del, mange virksomheder har de største udfordringer med.

Sikkerhedsprocesser

Kvasir kigger på eksisterende processer og beredskabsplaner i forhold til sikkerhedshændelser. Disse holdes op mod best-practices på området.

Teknisk gennemgang

Der bliver kigget på virksomhedens tekniske infrastruktur, og der foretages skanning af eksterne angrebsvektorer. Der afholdes en workshop med virksomhedens IT-Afdeling, hvor netværks setup, endpoints og sikkerhedsforanstaltninger gennemgås. På baggrund af det etablerede overblik, foretages der en teknisk risikovurdering.

Rapport udtræk

Har under ses et par udsnit af en af Kvasirs rapporter leveret til en kunder med engelsk som koncersprog:

Trusselsoverblik
Udtræk fra sektion omkring best practices
Trusselsoverblik
Udtræk fra compliance sektion
Trusselsoverblik